Наказателно право

Игри

Информация за страница Наказателно право

   Наказателно право е сфера, която едва ли има нужда от представяне. Всъщност това е едно от направленията в областта на юридическите науки, която се радва на най-голяма популярност и едновременно с това на интерес от страна на обикновените хора. В най-общи линии това направление на правото се прилага в случаите, когато е налице извършването на престъпления. Държавата е регулаторният орган, който определя степента на наказание и сама издава законите, на базата на които да се наказват провинилите се хора. Що се отнася до начините за призоваване на свидетелите по дадено дело, при това не само от наказателен характер, тогава се прибягва до услугите на Главна дирекция охрана. Тя действа заедно с полицията за довеждането на такива свидетели, които не се явяват въпреки задължението да го направят след изпратената им призовка. В областта на правото от типа наказателно могат да се гледат всички видове престъпления, а за защитата на провинилите се грижат наети от тях адвокати.

    Международното наказателно право пък е още едно направление от тази сфера, което е съвкупност от правни норми. Те регулират сътрудничеството между различните държави, които са обединени от една обща цел в лицето на борбата срещу все по-високия процент на престъпността. Престъпленията се предвиждат в международни договори, които предварително се сключват между изявилите желание да си сътрудничат държави. Нормите, установени от държавите, служат като гаранция и осигурително средство за защита на международния обществен ред, които се предвиждат в договорите. Като дял от общото право, това от типа наказателно международно се явява по-скоро самостоятелна единица и получава по-добро и широко поле за развитие едва в годините след края на Втората световна война. Римският статут от 1998-ма година се счита като основоположник и главен източник на това правно направление, което с годините успява да претърпи множество промени, преди да се превърне в това, което е в момента. В сила въпросният статут влиза 4 години по-късно, а приблизително по-същото време е създадена и организацията Международен наказателен съд в Хага. Има различни по вид субекти на отговорност, като именно на базата на тях произтичат и различията между международното наказателно и международното публично право.

    При международното публично право основният орган, около който се върти всичко, е държавата. Що се отнася до областта на международно наказателно право, се акцентира върху носещите отговорност за престъпните деяния физически лица. По отношение на вида на наказанията и на начините, по които те се изтърпяват, нещата са също различни. Предмет на регулиране се явява сътрудничеството между държавите в превенцията и разследването на различни по вид престъпления, които се предвиждат за наказание на базата на подписаните договори от международен характер. В хода на създаването на правото от такъв тип, държавите сами съгласуват усилията си с цел да се постигне максимална защита на държавната суверенност и тази на нейните граждани. Това е едно от най-важните и отличителни неща, които са характерни за това правно течение. Така правото от типа наказателно постоянно се развива през годините, а за страната ни има и някои много изявени представители от адвокатската колегия, като например Марин  Марковски.

 

eXTReMe Tracker